Català

Monoblock amb omplidora

Podem unir el posicionador amb l'omplidora mitjançant una estrella de connexió, eliminant així qualsevol transportador entre les dues màquines i reduínt així l'espai ocupat.