Català

Treballi amb Nosaltres

Qualsevol empresa que desitgi triomfar ha de tenir un equip humà preparat i confiat en el seu futur. POSIMAT està orgullós de tenir aquest equip, format per gent amb una llarga trajectòria professional així com per gent jove experta en les darreres tecnologies.

El nostre equip humà es caracteritza per:

  • Tenir un grau elevat de compromís i motivació.
  • Tenir inquietud per millorar i innovar contínuament.
  • Tenir afany de superació i tenacitat per aconseguir els objectius marcats.

Enviï'ns el seu Currículum Vitae:

Si vol fer-nos arribar el seu Currículum Vitae, enviï'ns un correu electrònic  a rrhh@posimat·com
trabajo