Català

Sistema d'Estavi d'Aire

air saving system

El sistema d'aire selectiu consisteix en controlar el circuit de pre-selecció pneumàtic dels posicionadors POSIMAT, amb el consegüent  estalvi d'aire comprimit (i per tant energia) com a principal objectiu.

El nou sistema permet l'activació d'aire només quan sigui necessari, la qual cosa significa que els dolls d'aire no bufen contínuament amb la consegüent reducció en el consum d'aire i nivell sonor.La reducció de l'aire comprimit és d'almenys 50%, depenent de la mida, color i resta de característiques de cada ampolla.
Aquest sistema està implementat com standard o opcional depenent de l'equip i també pot fàcilment implantar-se en la majoria dels equips existents en uns dos dies amb la línia parada (per a una màquina amb un sol bol). Posteriorment tots els formats han de ser provats i parametritzats amb estalvi d'aire i energia immediata.

Si desitja rebre més detalls:
Si us plau, contacti amb POSIMAT, S.A. Barcelona

Posimat Sevei Post-venda
Ph. +34 93 729 76 13