Català

Política de privacitat i protecció de dades

Dades del responsable del tractament i dades de contacte per a la protecció de dades:

Responsable: Posimat, S.A.
Adreça: Av. Arraona, 23, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Lloc web: www.posimat.com
Telèfon: +34 937297610

Dades de contacte per a l'exercici de drets:
Adreça electrònica: gdpr@posimat·com
Responsable de seguretat: Sr. José Luis Campillo

Dades emmagatzemades i fonts de dades

Tractem les dades personals que rebem directament de part vostra, ja sigui en qualitat de representant de la vostra empresa, com a client, proveïdor, agent o col·laborador, o per qualsevol altre tipus de relació professional o empresarial establerta amb nosaltres.

També pot ser que tinguem dades personals vostres obtingudes per la vostra participació en un procés de selecció de personal en curs o perquè, per iniciativa pròpia, heu decidit facilitar-nos-les per a futurs processos de selecció, cas en el qual us informarem dels vostres drets i de la incorporació de les vostres dades als nostres fitxers. Les vostres dades s'eliminaran al cap un any d'haver-les rebut, tret que no hi hagi processos de selecció en curs en el quals participeu o si es consideren d'interès futur per a l'empresa.

No obtenim dades personals mitjançant tercers. La nostra font de dades és sempre la relació comercial o empresarial directa amb nosaltres o mitjançant formularis que heu emplenat per sol·licitar-nos informació sobre els nostres productes en la nostra pàgina web.

Les dades personals tractades poden ser les següents: nom, cognoms, adreça, altra informació de contacte (telèfon, adreça electrònica), núm. de DNI o passaport i altres dades identificadores. No conservem dades subjectes a una protecció especial.

Finalitats del tractament de les dades

Posimat, S.A. tracta la informació personal segons les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades i tota la normativa vigent que hi està relacionada.

En concret, utilitzem les dades personals només amb aquestes finalitats:

• Complir les nostres relacions contractuals amb clients, proveïdors, col·laboradors, empleats, etc.
• Gestionar les dades personals aportades per candidats en processos de selecció de personal
• Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud d'informació enviada pels nostres clients o sol·licituds d'assistència de serveis
• Dades de videovigilància per a la protecció contra intrusos i dades de sistemes d'accés per al control i la seguretat d'entrada a les nostres instal·lacions
• Enviament de comunicacions comercials als nostres clients, com ara productes o catàlegs nous, assistència a fires o a congressos, o a altres esdeveniments similars

Protecció i conservació de les dades

Se n'ha informat a tots els empleats de la nostra organització que tenen accés a les dades i se'ls ha ofert formació sobre les seves obligacions de protecció i confidencialitat d'aquestes dades.
Si Posimat, S.A. recorre als serveis de proveïdors externs per poder dur a terme les tasques descrites en els punts anteriors. Aquests proveïdors estaran obligats a complir les mateixes normes de protecció de dades dictades per Posimat, S.A.

Posimat, S.A. no cedirà mai les seves dades a països de fora de la UE ni a tercers tret que no ho requereixin les autoritats públiques o judicials competents i en compliment d'obligacions legals.

Les dades es mantindran en el nostres fitxers mentre siguin necessàries per al compliment dels contractes que ens vinculen i per a l'enviament d'informació comercial dels nostres productes i serveis, excepte en el cas que se'n sol·liciti la supressió.

Drets

Les persones interessades poden exercir, en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, els drets d'accés, rectificació, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça gdpr@posimat·com , trucant al telèfon + 34 937297610 o per correu postal a Posimat, S.A., Av. Arraona, 23 (apartat de correus 306), 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), acompanyant en aquest cas l'acreditació documental per a autentificar la seva identitat.