Català

Empresa

POSIMAT es el líder mundial en fabricació i sistemes de maneig d´ampolles buides de plàstic: posicionadors, sitges, transportadors per aire, transportadors màssics, etc.

La companyia va començar la seva singladura el 1977, a Sabadell, prop de Barcelona, quan el seu President       Sr Jaume Martí, va fabricar el primer posicionador POSIMAT. Des de llavors, POSIMAT ha fabricat més de 6.000 unitats que están repartides per tot el món.

El 1986 es va produir el trasllat a les noves instal.lacions de Barberà del Vallès (Barcelona), més grans i  modernes.

El 1997 es va produir el trasllat a la seu principal actual, també a Barberà del Vallès,  sobre un terreny  de 6.000 m2, permetent així donar resposta a les comandes creixents dels clients.

Aquestes dues plantes de Barberà permeten a POSIMAT proveir els clients no només dels equips necessaris  per al maneig de les ampolles de plàstic (sitges, posicionadors, transportadores per aire, despaletitzadors, ...) sino també de l´enginyeria completa des de la bufadora fins a l´omplidora.

Des d´aquesta seu principal a  Barcelona es serveix  a Europa, Àsia, Oceania i Àfrica.

Ja des de 1991 POSIMAT està  present als USA des d´on es serveixen les Amèriques.

Actualment, la seu americana es troba a Miami, Florida. Disposem d´unes instal.lacions de   2.750 m2 de servei comercial, de postvenda  i de showrooom així com de fabricació de transportadors per aire.

POSIMAT disposa d´una xarxa de servei a escala mundial, amb el suport de serveis locals propis , o en combinació amb els agents locals, per donar un servei immediat.

Actualment, els destins de Posimat están regits pel seu fundador, el Sr. Jaume Martí i els seus fills Aleix i  Elisabet, tots tres llicenciats en Enginyeria Superior per la Universitat Politècnica de Barcelona,  en qualitat de President, Director General i Director de Postvenda respectivament.
bottles

bottles