Català

Access

En els posicionadors N de la sèrie Access el canvi de format es fa de forma ràpida i senzilla, desendollant el joc existent de caixetins de selecció i embuts, en acabar de treballar amb un format d'ampolla, i endollant de nou el joc requerit per les noves ampolles que s'han de posicionar. Aquesta operació es realitza sense eines ni ajustaments, en pocs minuts.

Opcionalment, les ampolles poden ser transportades per pucks.
Canvi de Format
Canvi de Format Automàtic INFORMACIÓ TÈCNICA