Català

Orientador de corretges

FUNCIONAMENT DE L'ORIENTADOR DE CORRETGES

El dispositiu orientador de corretges està dissenyat per funcionar amb ampolles asimètriques. Les ampolles es detecten mitjançant un sistema de detecció que determina en quina posició entra l’ampolla a l’orientador i dirigeix l’ampolla cap a l’angle desitjat mitjançant corretges per ajustar-la a la posició desitjada.

Un cop les ampolles es col·loquen a l’Orientor, un sistema de detecció reconeix la seva posició i envia un senyal al dispositiu girador.

El dispositiu girador rep el senyal i activa els dos servomotors que produeixen la rotació de l'ampolla amb dos corretges. Les ampolles s’orienten detectant una característica específica que en distingeix la posició. Aquesta característica pot ser una asimetria, un mànec, un ressalt moderadament profund, un relleu de text, etc.

El dispositiu de detecció comprèn un grup de fotocèl·lules o càmeres que detecten la característica diferencial de les ampolles quan giren. Després de la lectura automàtica, el sistema de detecció envia un senyal als servomotors que activen el dispositiu de gir de les ampolles.

bottle orientors bottles