Català

Canvi de format Acces + N + BI-N + Posipucks

Hi ha tres opcions de canvi de format:

CANVI DE FORMAT MANUAL "N":
Es realitza desendollant el joc existent de caixetins de selecció i embuts per el joc corresponent a la nova ampolla, sense eines ni ajusts, en pocs minuts.

INFORMACIÓ TÈCNICA


CANVI DE FORMAT FLEX-M:
Aquest sistema permet realitzar manualment el canvi de format, de manera ràpida i senzilla, ajustant un únic joc de selectors i embuts als diferents formats d'ampolla.

INFORMACIÓ TÈCNICA