Català

Posipharma

El posicionador POSIPHARMA posiciona pots de boca ampla i tapes de gran diàmetre a produccions de fins a 300 bpm i amb un canvi de format molt ràpid. INFORMACIÓ TÈCNICA