Català

Posijet - Transportadors aeris

POSIJET, l'únic transportador per aire amb doble guia. Entre les seves nombroses possibilitats cal destacar el seu sistema VERTIJET, primer i únic transportador per aire vertical capaç d'elevar (o baixar) ampolles amb inclinacions de 0 a 90º.

Les característiques d'aquest sistema li permeten manipular amb eficiència ampolles que altres sistemes no poden transportar:


  • Un perfil de doble guia encapsula l'ampolla per sobre i per sota de l'anell del coll, evitant deixar marques en el coll de l'ampolla i proporcionant una major estabilitat de les ampolles fins i tot a velocitats de la línia molt altes.
  • El seu model d'orifici bidireccional únic dirigeix  amb precisió la corrent d'aire que hi ha al voltant de l'anell del coll i el cos de l'ampolla. Això redueix els nivells de contaminació i els encallaments, augmenta la velocitat de les ampolles i les manté en posició vertical a altes velocitats.
  • Eficaç amb ampolles de coll curt. Amb Posijet, la corrent d'aire és dirigida amb precisió, i es pot concentrar en els punts desitjats de l'ampolla, fins i tot en ampolles de coll curt.

El corrent d'aire crea un coixí d'aire entre les guies i l'anell del coll de l'ampolla que redueix notablement la fricció, la qual cosa comporta una menor pressió d'aire durant el funcionament i una reducció del consum d'energia pel funcionament del ventilador. INFORMACIÓ TÈCNICA