Català

Posiflex - Posicionador amb canvi de format automàtic

Els avantatges que aporta el sistema POSIFLEX són, per una banda la rapidesa en el canvi de format (immediat) i per l'altra la flexibilitat de poder afegir formats futurs simplement introduïnt els paràmetres de la nova ampolla en el PLC de la màquina.

Molt apropiat per a les indústries que canvien de format molt sovint. INFORMACIÓ TÈCNICA